రూ.6,990కి ఫియో ఎం3కె పోర్టబుల్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్

రూ.6,990కి ఫియో ఎం3కె పోర్టబుల్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్

ఫియో ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్నాలజీ సంస్థ ఎం3కె పోర్టబుల్ హై రిజల్యూషన్ లాస్‌లెస్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్‌ను ఇవాళ భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేసిం