అది ఎలక్షన్ బుల్లెట్ ట్రైన్..

అది ఎలక్షన్ బుల్లెట్ ట్రైన్..

న్యూఢిల్లీ: జపాన్ సహకారంతో నిర్మించనున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ నిర్మాణపనులను ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, జపాన్ ప్రధాని షింజో అబేతో కలిసి ప్రా