ఈ ఎడారి ఉన్నట్టు..ఎవరికీ తెలియదు

ఈ ఎడారి ఉన్నట్టు..ఎవరికీ తెలియదు

ఈ భూమ్మీద పురాతన విషయాలు చాలానే మరుగునపడి ఉన్నాయి. పరిశోధకుల అధ్యయనాల్లో వాటిలో చాలామట్టుకు బయల్పడుతూనే ఉంటాయి. అలాంటి అద్భుతమే ఒక

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పూల వనం

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పూల వనం

ఎడారికి ఒయాసిస్సులు ఎంత సహజమో దుబాయ్‌లో ప్రపంచ వింతలు అంతగా ప్రసిద్ధినొందుతున్నై. గొప్ప గ్లోబల్ సిటీగా శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన