తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమల : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు 29 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో వేచి ఉన్నారు. స్వామి

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 10 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. స్వామివారి ఉచిత

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమల: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి భక్తులు 12 కంపార్ట్ మెంట్

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు ఆరు కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. స్వామివారి ఉచిత

తెరుచుకున్న అయ్యప్ప ఆలయం

తెరుచుకున్న అయ్యప్ప ఆలయం

కేరళ: మండలం-మకరవిళక్కు యాత్రలో భాగంగా అయ్యప్ప ఆలయాన్ని భారీ భద్రత మధ్య శుక్రవారం సాయంత్రం ఐదుగంటలకు తెరిచారు. స్వామియే అయ్యప్పా అ

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమల: శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువుదీరిన తిరుమలలో ఇవాళ భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. భక్తులు శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం 25 కంపార్టుమెంట

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమల : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు 14 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో వేచి ఉన్నారు. స్వామి

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమల : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్ర

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు రెండు కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. స్వామివారి ఉచ

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 3 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సాధారణ స