జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో రాష్ర్టానికి 6 అవార్డులు

జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో రాష్ర్టానికి 6 అవార్డులు

హైదరాబాద్: ఉపాధి హామీ పథకంలో ప్రతిభ కనబరిచిన రాష్ర్టాలకు చెందిన అధికారులకు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అవార్డులు ప్రకటించింది. జా