వైసీపీలో చేరిన నటుడు దాసరి అరుణ్ కుమార్

వైసీపీలో చేరిన నటుడు దాసరి అరుణ్ కుమార్

హైదరాబాద్ : ఏపీలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో వైసీపీలోకి చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రముఖ నటుడు దాసరి అరుణ్ కుమార్ వైసీపీలో చ