14 మే 2018 సోమవారం మీ రాశి ఫలాలు

14 మే 2018 సోమవారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసికంగా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. మంచి ఆహారం తీసుకోవడం, నూతన వస్ర్తాలు కొనుగోలు చేయడం చేస్

13 మే 2018 ఆదివారం మీ రాశి ఫలాలు

13 మే 2018 ఆదివారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం :ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. వారు ముఖ్యంగా కంటికి సంబంధించిన సమస్యలతో బాధపడే అవకాశం ఉంటుంది. మానసికంగా ఆందోళనగా, పని ఒత

12 మే 2018 శనివారం మీ రాశి ఫలాలు

12 మే 2018 శనివారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు ఆర్థికంగా కొంత సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనుకోని ఖర్చుల కారణంగా కొంత ఇబ్బందికి గురయ్యే అవకాశ ముంటుంది. అలాగే విలువైన వ

11 మే 2018 శుక్రవారం మీ రాశి ఫలాలు

11 మే 2018 శుక్రవారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు స్నేహితులు లేగా బంధువులను కలుసుకుంటారు. కొత్త స్నేహాలు పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక

11 మే 2018 శుక్రవారం మీ రాశి ఫలాలు

11 మే 2018 శుక్రవారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు స్నేహితులు లేగా బంధువులను కలుసుకుంటారు. కొత్త స్నేహాలు పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక

09 మే 2018 బుధవారం మీ రాశి ఫలాలు

09 మే 2018 బుధవారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు మీకు ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధనలాభం కలుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కానీ, వ్యాపారంలో కానీ అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడత

08 మే 2018 మంగళవారం మీ రాశి ఫలాలు

08 మే 2018 మంగళవారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కొత్తగా ఏదైనా పని ప్రారంభించటానికి అనువైన రోజు. గృహానికి సంబంధించి ముఖ్

07 మే 2018 సోమవారం మీ రాశి ఫలాలు

07 మే 2018 సోమవారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : పనుల విషయంలో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్తగా ఏదైనా ప్రారంభం చేయడానికి లేదా వాయిదా పడుతున్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అనుకూల ద

06 మే 2018 ఆదివారం మీ రాశి ఫలాలు

06 మే 2018 ఆదివారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు వృత్తిపరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కోరిక నెరవేరటం, లక్ష్యానికి చేరువవటం జరుగుతుంది. వాయిదా పడుతున్న పనులు పూర్తవు

05 మే 2018 శనివారం మీ రాశి ఫలాలు

05 మే 2018 శనివారం మీ రాశి ఫలాలు

మేషంమేషం : ఈ రోజు కొత్త వారితో పరిచయం కానీ లేదా విదేశీ యానానికి సంబంధించి ముఖ్య సమాచారం కానీ అందుకుంటారు. మానసికంగా కొంత ఆందోళనకు