కోమియో ఎక్స్1 స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల

కోమియో ఎక్స్1 స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల

మొబైల్స్ తయారీదారు కోమియో తన నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్ కోమియో ఎక్స్1 ను ఇవాళ భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. రూ.7,499 ధరకు ఈ ఫోన్ వినియో

కోమియో ఎక్స్1 నోట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల

కోమియో ఎక్స్1 నోట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల

మొబైల్స్ తయారీదారు కోమియో తన నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్ 'ఎక్స్1 నోట్‌'ను తాజాగా విడుదల చేసింది. రూ.9,999 ధరకు ఈ ఫోన్ వినియోగదారులకు లభిస్త