పశువుల దొంగ అని ముద్రవేశారు.. కొట్టిచంపారు

పశువుల దొంగ అని ముద్రవేశారు.. కొట్టిచంపారు

బీహార్‌లో మూకుమ్మడి దాడికి మరో నిండుప్రాణం బలైంది. పశువులను ఎత్తుకెళ్లాడనే ఆరోపణపై కాబూల్ మియా అనే 55 సంవత్సరాల వ్యక్తిని 300 మంది

పశువుల దొంగ అనుకొని కొట్టి చంపారు

పశువుల దొంగ అనుకొని కొట్టి చంపారు

మూకుమ్మడి దాడులపై చట్టంచేసే ప్రయత్నాలు ఓ వైపు జరుగుతుండగానే పశువులు దొంగిలిస్తున్నాడన్న అనుమానంతో ఓ వ్యక్తిని కొట్టించంపారు. ఢిల్ల