ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ డివైస్‌లకు సరికొత్త వెబ్ బ్రౌజర్..!

ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ డివైస్‌లకు సరికొత్త వెబ్ బ్రౌజర్..!

ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ డివైస్‌లను వాడే యూజర్ల కోసం ఓ సరికొత్త ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్ తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. 'కేక్ వెబ్ బ్రౌజర్' పేరిట