బ్రిటన్ పార్లమెంట్ గోడను ఢీకొట్టిన కారు

బ్రిటన్ పార్లమెంట్ గోడను ఢీకొట్టిన కారు

లండన్: బ్రిటన్ పార్లమెంట్ రక్షణ గోడను ఓ వ్యక్తి కారుతో ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో చాలా మంది పాదచారులు గాయపడ్డారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ప