రూ.12,999కే బ్లౌపుంక్ట్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ..!

రూ.12,999కే బ్లౌపుంక్ట్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ..!

జర్మనీకి చెందిన బ్లౌపుంక్ట్ కంపెనీ భారత టీవీ మార్కెట్‌లోకి ఇవాళ ప్రవేశించింది. ఈ సందర్భంగా ఈ కంపెనీ పలు స్మార్ట్‌టీవీలను ఇవాళ మార