హోంవర్క్ చేయలేదని 500ల గుంజిలు

హోంవర్క్ చేయలేదని 500ల గుంజిలు

ముంబై : ఓ విద్యార్థిని హోంవర్క్ చేయలేదని.. ప్రధానోపాధ్యాయురాలు 500ల గుంజిలు తీయించింది. ఈ ఘటన నవంబర్ 24న మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్