బెస్ట్ అవెలబుల్ స్కీమ్ కింద ప్రవేశాలు

బెస్ట్ అవెలబుల్ స్కీమ్ కింద ప్రవేశాలు

హైదరాబాద్ : బెస్ట్ అవెలబుల్ స్కీమ్ కింద ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాల కోసం అర్హులైన ఎస్సీ విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస