జూన్ 8, 9వ తేదీల్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ

జూన్ 8, 9వ తేదీల్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ

హైదరాబాద్: జూన్ 8, 9వ తేదీల్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేయనున్నట్లు బత్తిని హరినాథ్ గౌడ్ తెలిపారు. బత్తిని కుటుంబ సభ్యులతో మంత్రి తలసాన

సీఎస్ రాజీవ్‌శర్మను కలిసిన బత్తిని సోదరులు

సీఎస్ రాజీవ్‌శర్మను కలిసిన బత్తిని సోదరులు

హైదరాబాద్: చేప ప్రసాదం పంపిణీ దారులైన బత్తిని సోదరులు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజీవ్‌శర్మను కలిశారు. సమావేశం సందర్భంగా చేపమందు