నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగునింపుతున్న బైరెడ్

నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగునింపుతున్న బైరెడ్

వివిధ కోర్సులో ఉచిత శిక్షణ బ్యాంకుల ఆర్థిక సహకారంతో కొనసాగుతున్న ఇనిస్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ : నిరుద్యోగ విద్యార్థులు, యువత జీవి

ఉచిత ఉపాధి శిక్షణ తరగతులు

ఉచిత ఉపాధి శిక్షణ తరగతులు

హైదరాబాద్ : రాజేంద్రనగర్‌లోని బ్యాంకర్ల గ్రామీణ, ఔత్సాహికుల అభివృద్ధి సంస్థ (బైరెడ్)లో నిరుద్యోగ యువకులకు 6 వారాల ఉచిత ఉపాధి శిక్ష