పోర్‌బందర్‌ను మళ్లీ గెలుచుకున్న బీజేపీ

పోర్‌బందర్‌ను మళ్లీ గెలుచుకున్న బీజేపీ

పోర్‌బందర్: గుజరాత్ ఎన్నికల్లో కీలక స్థానమైన పోర్‌బందర్‌లో కాంగ్రెస్‌కు ఓటమి దక్కింది. సౌరాష్ట్రకు చెందిన పోర్‌బందర్ సీటు నుంచి బ