జేఎన్‌యూలో సెక్యూరిటీ గార్డు..ఇపుడు విద్యార్థి..స్టోరీ చదవాల్సిందే

జేఎన్‌యూలో సెక్యూరిటీ గార్డు..ఇపుడు విద్యార్థి..స్టోరీ చదవాల్సిందే

కోరిక బలమైనదైతే..అది నెరవేర్చుకోవాలన్న కసి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని నిరూపించాడు రాజస్థాన్‌కు చెందిన రామ్‌జల్‌ మీనా. కృషి, పట్టుదల,