64 మంది ప్రజాప్రతినిధులపై కిడ్నాప్ కేసులు

64 మంది ప్రజాప్రతినిధులపై కిడ్నాప్ కేసులు

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా 1024 మంది ప్రజాప్రతినిధులు క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందులో 64 మందిపై కిడ్నాప్ ఆరోపణలు కూడా ఉన