మేకపై 8 మంది గ్యాంగ్ రేప్

మేకపై 8 మంది గ్యాంగ్ రేప్

చండీగఢ్: ఆ మధ్య కోడిని ఒకడు రేప్ చేశాడన్న వార్త గుర్తుంది కదా.. ఇదీ అలాంటిదే. ఈసారి ఓ మేకను 8 మంది కలిసి సామూహిక అత్యాచారం చేశారు.