మేరీ కోమ్‌ గోల్డెన్‌ 'పాంచ్‌'

మేరీ కోమ్‌ గోల్డెన్‌ 'పాంచ్‌'

హోచిమిన్హ్ సిటీ : మేరీ కోమ్‌ మళ్లీ గోల్డెన్‌ పంచ్‌ విసిరింది. అయిదవ సారి ఆసియా బాక్సింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ టైటిల్‌ను తన ఖాతాలో వేసుక