నైకీ వస్తువులను తగులబెడుతున్న అమెరికన్లు.. ఎందుకో తెలుసా?

నైకీ వస్తువులను తగులబెడుతున్న అమెరికన్లు.. ఎందుకో తెలుసా?

న్యూయార్క్: ప్రముఖ క్రీడావస్తువుల తయారీ సంస్థ నైకీపై అమెరికన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. ఆ బ్రాండ్ వస్తువులు కనిపిస్తే చాలు తీసుక