భారత్ మాతో వాణిజ్యం కోరుకుంటోంది : ట్రంప్

భారత్ మాతో వాణిజ్యం కోరుకుంటోంది : ట్రంప్

వాషింగ్టన్ : వాణిజ్యపరంగా అమెరికా ఎన్ని ఆంక్షలు విధించినా.. ఆ దేశంతోనే భారత్ స్నేహం కోరుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్ తమతో వాణ