అమీర్‌పేట్‌-హైటెక్‌సిటీ మెట్రో మార్గం ప్రారంభం..

అమీర్‌పేట్‌-హైటెక్‌సిటీ  మెట్రో మార్గం ప్రారంభం..

హైదరాబాద్‌: అమీర్‌పేట్‌-హైటెక్‌ సిటీ మెట్రో రైల్‌ మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చింది. అమీర్‌పేట్‌ ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ మెట్రోస్టేషన్‌లో గవర్నర్