కమెడీయన్ కి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష

కమెడీయన్ కి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష

హిందీలోనే కాక పలు తెలుగు చిత్రాలలో నటించిన కమెడీయన్ రాజ్ పాల్ యాదవ్. రాజ్ పాల్ బాలీవుడ్ లో ‘భూల్ భూలయ్యా’, ‘పార్టనర్’, ‘హంగామా’ లా