హెచ్‌ఎండీఏలో మరో అవినీతి తిమింగళం

హెచ్‌ఎండీఏలో మరో అవినీతి తిమింగళం

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ మహా నగరాభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్‌ఎండీఏ) ప్రణాళిక విభాగంలో మరో అవినీతి తిమింగళం అవినీతి నిరోధక శాఖకు చిక్కడం సంస్