సీసాలో ఉత్తరం..50 ఏళ్ల తర్వాత సముద్రతీరానికి..

సీసాలో ఉత్తరం..50 ఏళ్ల తర్వాత సముద్రతీరానికి..

సీసా తెచ్చిన సందేశమంటూ శివమణి చిత్రంలో వచ్చే సీన్ గుర్తుంది కదా. సరిగ్గా అలాంటి సీన్ ఒకటి ఆస్ట్రేలియాలో వెలుగుచూసింది. 50 ఏళ్ల క