వియత్నాంలో మరో తుఫాన్: 15 మంది మృతి

వియత్నాంలో మరో తుఫాన్: 15 మంది మృతి

హనాయ్: గత నెలలో వియత్నాంలో సంభవించిన తుఫాను నుంచి కోలుకోకముందే శనివారం మరో తుఫాను విరుచుకుపడింది. దీంతో 15 మంది మృతిచెందగా, నలుగుర