ఐఫోన్ 10 ఫేస్ ఐడీని ఫూల్ చేసేశారు..!

ఐఫోన్ 10 ఫేస్ ఐడీని ఫూల్ చేసేశారు..!

సాఫ్ట్‌వేర్ దిగ్గజ సంస్థ యాపిల్ తాను రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన ఐఫోన్ 10లో ఫేస్ ఐడీ అనే అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను అందిస్తున్నదని అందరికీ తెల