కంటి శస్త్రచికిత్సల్లో ఇకపై సరికొత్త విప్లవం

కంటి శస్త్రచికిత్సల్లో ఇకపై సరికొత్త విప్లవం

లండన్ : సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం.. అలాంటి ముఖ్యమైన కంటిలో కార్నియా పొరది కీలక పాత్ర. ఈ కార్నియా పొర దెబ్బతినడం వల్ల ప్రపంచవ్యా

'3డీ ప్రింటెడ్' లివర్ 'టిష్యూ' రెడీ..!

'3డీ ప్రింటెడ్' లివర్ 'టిష్యూ' రెడీ..!

నేటి అధునాతన ప్రపంచంలో ఎల్లలు దాటుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వైవిధ్య భరితమైన పరికరాల రూపకల్పన జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవలే అందుబ