కోల్‌కతాలో 29వ జాతీయ యోగాసన పోటీలు

కోల్‌కతాలో 29వ జాతీయ యోగాసన పోటీలు

కోల్‌కతా: కోల్‌కతాలో ఆల్ ఇండియా యోగా కల్చర్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో 29వ జాతీయ యోగాసనా పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో 24రాష్ర్టాల ను