ప్రియాంక వెడ్డింగ్ కేక్ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

ప్రియాంక వెడ్డింగ్ కేక్ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

ప్రియాంకనిక్ లేదంటే నిక్యాంక.. అదేనండి..ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్ దంపతుల ముద్దు పేరు. ఇప్పుడు ఫేమస్ సెలబ్రిటీలను వాళ్ల ముద్దుపే