రేపు, ఎల్లుండి స్వచ్ఛ ఐకానిక్‌పై జాతీయ సదస్సు

రేపు, ఎల్లుండి స్వచ్ఛ ఐకానిక్‌పై జాతీయ సదస్సు

హైదరాబాద్ : దేశంలోని ప్రముఖ చారిత్రక పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్రాంతాలపై ఈ నెల 25,