వైద్యురాలిని చంపడానికి సుపారి తీసుకున్న వ్యక్తుల అరెస్ట్

వైద్యురాలిని చంపడానికి సుపారి తీసుకున్న వ్యక్తుల అరెస్ట్

హైదరాబాద్: నగరంలోని హయత్ నగర్‌లో దుర్గా రాణి అనే వైద్యురాలిని చంపడానికి రూ. 5 లక్షలు సుపారి తీసుకున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు మహ్మద్ రఫీ,