సప్తవర్ణ శోభితంగా భాగ్యనగరం

సప్తవర్ణ శోభితంగా భాగ్యనగరం

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ జాతికి పెద్ద పండుగొచ్చింది. రాష్ట్రం రెండు వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని మూడోఏట అడుగుపెడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్