కాకినాడకు దక్షిణమధ్య రైల్వే వేసవి ప్రత్యేక రైళ్లు

కాకినాడకు దక్షిణమధ్య రైల్వే వేసవి ప్రత్యేక రైళ్లు

సికింద్రాబాద్: వేసవిలో ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా దక్షిణమధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యం నిమిత్తం