కేసుల విచారణలో రాష్ట్ర వినియోగదారుల ఫోరం

కేసుల విచారణలో రాష్ట్ర వినియోగదారుల ఫోరం

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర వినియోగదారుల ఫోరం పూర్తిస్థాయిలో విధులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఫోరం ఏర్పాటైన సుమారు ఏడాది తర్వాత గత సోమవ