రేషన్ షాపు మూసివేస్తే జరిమానా

రేషన్ షాపు మూసివేస్తే జరిమానా

హైదరాబాద్: చాలా మంది లబ్ధిదారులకు రేషన్ డీలర్లు దుకాణం మూసివేస్తే ఏమి చేయాలో తెలియదు. అసలు డీలరు ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలో సామాన్య

రేషన్ షాపుల్లో విజయ ఆయిల్ !

రేషన్ షాపుల్లో విజయ ఆయిల్ !

హైదరాబాద్ : జంట నగరాల ప్రజలకు ఇదో శుభవార్త. నమ్మకం, స్వచ్ఛతకు మారుపేరైనా, తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార నూనె గింజల ఉత్పత్తిదారుల సమాఖ్య ఆ