రోడ్డు మీదే మనిషి మలం డంప్.. కంపుతో ట్రాఫిక్ జామ్..!

రోడ్డు మీదే మనిషి మలం డంప్.. కంపుతో ట్రాఫిక్ జామ్..!

మనిషి మలాన్ని తీసుకెళ్తున్న ఓ ట్రక్కు రోడ్డును కంపు కంపు చేసింది. దీంతో ఆ ఏరియా మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. ఈ ఘటన యూఎస్‌లోని ఇండి