ఘనంగా భూమా అఖిలప్రియ నిశ్చితార్థం

ఘనంగా భూమా అఖిలప్రియ నిశ్చితార్థం

హైదరాబాద్ : దివంగత భూమా నాగిరెడ్డి, శోభా నాగిరెడ్డిల కూతురు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ నిశ్చితార్థం హైదరాబాద్