ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన వేగవంతం

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన వేగవంతం

-ఈ నెల 27న ఢిల్లీలో వర్క్‌షాప్ హైదరాబాద్, నమస్తే తెలంగాణ: పట్టణ పేదలకు సొంతింటి కలను నిజం చేసేందుకు రూపొందించిన ప్రధాన మంత్రి ఆవా