అక్టోబర్ 4 నుంచి తెలుగువర్సిటీ దూర విద్య వార్షిక పరీక్షలు

అక్టోబర్ 4 నుంచి తెలుగువర్సిటీ దూర విద్య వార్షిక పరీక్షలు

హైద‌రాబాద్‌: పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, దూర విద్యా కేంద్రం నిర్వహించే వివిధ కోర్సులకు వార్షిక పరీక్షలు అక్టోబర్ 4 ను

తెలుగు వర్సిటీ దూరవిద్యా ప్రవేశాల గడువు పెంపు

తెలుగు వర్సిటీ దూరవిద్యా ప్రవేశాల గడువు పెంపు

హైదరాబాద్: పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం దూర విద్యా కేంద్రం కోర్సుల ప్రవేశాల గడువు పెంచినట్లు వర్సిటీ అధికారులు తెలిపారు

ఆరుపదుల్లో అలుపెరుగని విద్యార్థి

ఆరుపదుల్లో అలుపెరుగని విద్యార్థి

హైదరాబాద్: విజ్ఞాన సముపార్జనకు వయస్సుతో నిమత్తం లేదని నిరూపిస్తూ ఆరుపదుల వయస్సుకు దగ్గరలో ఉన్నా... నేటికీ నిత్య విద్యార్థిగా కొనసా