జల మండలి ఎండీగా దాన కిషోర్‌కు బాధ్యతలు అప్పగింత

జల మండలి ఎండీగా దాన కిషోర్‌కు బాధ్యతలు అప్పగింత

హైదరాబాద్: జల మండలి ఎండీగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దాన కిషోర్‌కు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈమేరకు ఉత్తర్వులు