సండే సినిమా.. చూడండి!

సండే సినిమా.. చూడండి!

- సినీ ప్రేమికులకు చిత్రోత్సవ పండుగ - మూవీ ఆఫ్‌దీ వీక్ 'రషోమాన్' హైదరాబాద్: తెలంగాణ సినిమా కోసం ఆరాటపడే యువదర్శకులు, రచయితలు, న

తెలంగాణ సినిమా దశ దిశ పుస్తకావిష్కరణ 5న

తెలంగాణ సినిమా దశ దిశ పుస్తకావిష్కరణ 5న

హైదరాబాద్: ప్రముఖ కవి, సినీ విమర్శకుడు వారాల ఆనంద్ రచించిన తెలంగాణ సినిమా దశ దిశ పుస్తకావిష్కరణ జనవరి 5న జరుగనున్నది. రాష్ట్ర ఐటీ,

లఘు చిత్రోత్సవ పోటీలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

లఘు చిత్రోత్సవ పోటీలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

హైదరాబాద్: తెలంగాణ సినిమా అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ద్వితీయ లఘు చిత్రో త్సవ పోటీలకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్ల