హైదరాబాద్ పేలుళ్ల కేసు.. తారిఖ్ అంజూమ్ దోషి

హైదరాబాద్ పేలుళ్ల కేసు.. తారిఖ్ అంజూమ్ దోషి

హైదరాబాద్: 25 ఆగస్టు 2007న నగరంలోని గోకుల్ చాట్, లుంబినీ పార్క్‌లో జరిగిన జంట పేలుళ్ల కేసుకు సంబంధించిన తీర్పును ప్రత్యేక కోర్టు వ