పొగమంచు వల్ల 11విమానాలు ఆలస్యం

పొగమంచు వల్ల 11విమానాలు ఆలస్యం

ఢిల్లీ: ఉత్తరాదిన పొగ మంచు కమ్మేస్తుంది. రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో వేకువ జాము నుంచే పలు ప్రాంతాలను పొగ మంచు కప్పేసింది. పొగ మంచు ప్ర