ఆలస్యంగా నడుస్తున్న దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలు

ఆలస్యంగా నడుస్తున్న దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలు

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీని పొగ మంచు కప్పేసింది. దీంతో దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలతో పాటు పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ప