జయహో.. ఇస్రో!

జయహో.. ఇస్రో!

ఒక్క ఉపగ్రహాన్ని నింగికి పంపడమే గగనమైన చోట.. ఒకే ఒక్క రాకెట్ సాయంతో ఒకేసారి వందకు పైగా ఉపగ్రహాలు అంతరిక్షంలోకి పంపిన ఘనత... సాంకేతికంగా సాయం చేయమంటూ అర్రులు చాచిన చేయే.. అంతరి

More News