మత్స్య విప్లవం

మత్స్య విప్లవం

నాడు చెరువుల్లో చేపపిల్లల్లేక కన్నీరు పెట్టిన కొంగబావ నేడు దొంగజపం చేస్తూ ఆనందంగా వేటాడుతున్నాడు. నాడు వలవల ఏడ్చుకుంటూ వలసెల్లిన మత్స్యకారులు నేడు వలలు భుజానేసుకొని సంతోషంగా

More News        


country oven

Featured Articles