భయోత్పాతం

భయోత్పాతం

మనిషి విచక్షణారా హిత్యం వల్ల జీవవైవిధ్యం దెబ్బతింటున్నది. ప్రకృతి విధ్వంసకర పనుల వల్ల జీవుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతున్నది. నానాటికీ కాలుష్యం పెరిగిపోవడం.. విస్తరించాల్సిన

More News        


country oven

Featured Articles