సిడ్నీలో 'శ్రీ'పాదం

సిడ్నీలో 'శ్రీ'పాదం

-ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ విజేత శ్రీకాంత్ -ఫైనల్లో ఒలింపిక్ చాంప్‌పై అద్భుత విజయం -కెరీర్‌లో నాలుగో సూపర్ సిరీస్ టైటిల్ గెలుపు లక్ష్యం కాదు.. కానీ ఆడటం అతనికిష్టం..! చరిత్ర

More News