వీరూ బాదుడు.. విరాట్ దూకుడు

వీరూ బాదుడు.. విరాట్ దూకుడు

ఈ ఇద్దరే స్ఫూర్తి అంటున్న హర్మన్‌ప్రీత్ బంతిని బాగా చూడు.. బలంగా బాదు- ఇది వీరేంద్రుడి లక్షణం.మైదానంలో ఉంటే మనల్ని మించిన దూకుడు ఉండకూడదు- ఇది విరాటుడి నైజం.ఈ రెండింటి కలబోత

More News