దుంపజాతి కాయగూరల్లో విత్తనోత్పత్తి

చలికాలంలో దుంప కూరగాయలు క్యారెట్‌, ముల్లంగి, బీట్‌రూట్‌. ఇవి రాష్ట్రంలో, ఇతర రాష్ర్టాల్లో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగవుతున్నాయి. వీటిల్లో సూటిరకాలు ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగవుతున్

More News

Featured Articles